VšĮ Rumšiškių muziejaus dvaro akademija
RMDA - galimybė patirti ir būti!  2018-2020 m. RMDA įgyvendina projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ veiklas

Sociokultūrinės paslaugos (šeimų klubai ir šeimų stovyklos)

Šeimų klubų užsiėmimai bus teikiami šeimoms (tėvams, vaikams, seneliams) siekiant palaikyti ryšį šeimoje ir geriau suprasti šeimos poreikius, atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Teikiamos paslaugos sudarys sąlygas vaikų ir tėvų tarpusavio bendravimo gerinimui, padės išreikšti jausmus, įveikti baimes ir atskleisti kūrybingumą. Užsiėmimai bus vykdomi pasitelkiant paskaitas ir praktinius užsiėmimus, kuriuos ves kvalifikuota lektorių komanda. Planuojama, kad šeimų klubų veiklose sudalyvaus 216 asmenų. Šeimų klubą sudarys 12 asmenų. Užsiėmimai truks 8 mėn. Vieno užsiėmimo trukmė 3 val.

Planuojamos 4 šeimų stovyklos, kuriose sudalyvaus 60 rajono gyventojų. Stovyklose asmenys galės bendrauti, dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose siekiant socialinių įgūdžių šeimoje stiprinimo, tėvystės įgūdžių stiprinimo, prevencijos šeimos gerovės klausimais. Šeimų stovyklos bus skirtos mažinti susvetimėjimą tarp šeimos narių. Tėvams bus sudaryta galimybė dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose ir pasidalinti gerąja patirtimi vaikų auklėjimo, funkcijų pasiskirstymo tarp šeimos narių klausimais. Planuojamas stovyklos laikas – dvi dienos 15 asmenų grupei

Plačiau apie visą projektą:

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė pradėjo vykdyti projektą „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus, bei padėti stiprinti šeimos identitetą. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas įgyvendinamas su partneriais: Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Viešoji įstaiga Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai, Viešoji įstaiga Rumšiškių muziejaus dvaro akademija. Projekto vykdymo laikotarpis 38 mėn.

Siekiant spręsti socialines šeimų problemas Kaišiadorių mieste atidaryti Bendruomeniniai šeimos namai (toliau – BŠN), kurie vykdys dalį projekto veiklų. Projekto vykdymo metu kartu su projekto partneriais bus organizuojamos tokios veiklos kaip psichosocialinė pagalba (individualūs/ grupiniai užsiėmimai); sociokultūrinės paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai. Veiklos bus vykdomos BŠN (adresu: Gedimino g. 65, Kaišiadorys, Algirdo Brazausko gimnazijos patalpų pirmame aukšte,), partnerių filialuose, stovyklose, visose Kaišiadorių rajono seniūnijose, o esant poreikiui pačiose bendruomenėse.

Projekto tikslinė grupė – šeimos, tėvai, vaikai, nėščiosios ir kiti asmenys, kuriems reikalinga kompleksinė ir kvalifikuota socialinė pagalba. Teikiant kompleksines paslaugas bus siekiama, kad kiekviena paslauga atitiktų individualius šeimos ar asmens poreikius, paslaugos gavėjas išmoktų sąmoningai prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir gyvenimo būdą. Paslaugas gaus 276 rajono gyventojai.

Daugiau apie visas projekto veiklas galima sužinoti:

tel. nr. 8 618 74315, el. paštu bsnprojektas@gmail.com arba internete http://bit.ly/2xjbsNx